Verbindende Communicatie

Hoe kan je  op een respectvolle en constructieve manier zeggen wat je te zeggen hebt, wat je stoort, wat je waardeert. Je laat verwijten achterwege en communiceert vanuit gelijkwaardigheid. Door klaarheid en begrip ontstaat een open samenwerking.

Verbindende communicatie is gebaseerd op het concept van Dr. Marshall Rosenberg.

Doelen:

• Mensen bewust maken van hun manier van communiceren met elkaar en met zichzelf en de effecten hiervan
• Mensen stimuleren om echt in contact te komen met de ander en mekaar beter te begrijpen
• Een systeem van communiceren aan te reiken waardoor conflicten bespreekbaar worden

Effecten en voordelen:

• In elke relatie met anderen ( privé of professioneel) leer je op een oprechte manier uitspreken wat je dwarszit, met respect voor de ander
• Verbindende communicatie creëert een werkomgeving waarin mensen zich gerespecteerd voelen en gemotiveerd om al hun talenten in te zetten om bij te dragen aan gemeenschappelijke doelen en de missie van een organisatie.
• Betere interactie tussen medewerkers en leidinggevende waardoor een hogere graad van samenwerken mogelijk is.
• Meer wederzijds respect door aandacht die gericht is op behoeften en waarden van de betrokkenen

Meeander-marianne-de-geyter-Verbindende-Communicatie-team-antwerpen

MeeAnder aanbod

  • Opleiding management en kader
  • Opleiding medewerkers
  • Individuele begeleiding, ontdekken van eigen behoeften en waarden
  • Duo gesprekken tussen medewerker en leidinggevende, medewerkers onderling, koppels,…
  • 360° feedbackgesprekken met je team
  • Supervisiebegeleiding van teams vanuit VBC