Sterke Teams

Teams en organisaties die niet alleen aan cijfers en strategie werken, nemen een beslissende voorsprong in de toekomst. Organisaties die tijd en ruimte maken om te investeren in gezonde teams en heldere communicatie zorgen voor de vitaliteit en het bevorderen van het eigenaarschap en de zelfverantwoordelijkheid van de groep en de groepsleden. Op die manier werken mensen met plezier en bereiken ze de organisatiedoelen en het gewenste resultaat.

meeander-teamwork-sterke-teams-teamcoaching-samen-werken-bedrijf-antwerpen-belgie

Teamcoaching, waarom het echt werkt:

• Stimuleert effectieve samenwerkingsprocessen
• Bevordert een positieve feedbackcultuur
• Leert teamleden omgaan met mekaar sterktes én verschillen
• Maakt interactiepatronen die belemmerend werken helder
• Geeft inzicht in talenten vanuit een waarderende benadering
• Zorgt voor hernieuwde energie en meer werkplezier

Wanneer teamcoaching?

• Als je een team een transitieperiode doormaakt
• Als je team nieuw is samengesteld en je wil een stevige start
• Als volgende symptomen zich voordoen: ziekte/burn-out, eilandenwerking, wij/zij cultuur, conflict, uitblijvende resultaten
• Als de communicatie niet helder en verbindend verloopt
• Als je je team een onderhoudsbeurt wil geven en innovatie stimuleren
• Als je wil bouwen aan vertrouwen en verbinding in je team

Hoe gaat MeeAnder te werk?

Een teamcoaching vraagt een zorgvuldige voorbereiding en start steeds met een diepgaand intakegesprek met de opdrachtgever. In de voorfase wordt voldoende aandacht besteed aan het verzamelen van informatie om de leerdoelen van de teamcoaching helder te krijgen. Aanvullende gesprekken met medewerkers kunnen daarbij ingezet worden.

1. Teamscan

MeeAnder maakt een beeld van je team en geeft informatie over alle factoren die invloed hebben op het succesvol samenwerken van een team: missie/visie, doelen, werkorganisatie, communicatie, werkdruk, leiderschap,… Je krijgt een beeld van wat écht leeft in je team/organisatie. Een teamscan bestaat uit een vragenlijst, gekoppeld aan individuele gesprekken met teamleden. Van daaruit kan een teamactieplan gemaakt worden waarbij sterke punten verder gewaardeerd en uitgebreid worden en belemmeringen aangepakt worden.

2. Waarderend werken met het talent in mijn team

Tijdens deze actiegerichte workshop krijgen de deelnemers zicht op hun talenten vanuit een waarderende benadering. Teamleden gaan op zoek naar mekaars talenten en stimuleren mekaar om deze kwaliteiten in hun job nog meer te laten schitteren. ‘Appreciative Inquiry’, ‘Talentgericht werken’ van Luk De Wulf en Kernkwadranten van Offman worden als onderliggende methodieken ingezet.

3. Aan de slag met Verbindende Communicatie in mijn team

Lees meer over verbindende communicatie

4. Verbindende feedbackgesprekken in je team

Als leidinggevende ga je hier  samen met je team aan de slag met feedback, de facilitator zorgt er voor dat dit proces in goede banen geleid wordt. Het resultaat is meer openheid en verbinding in het team.