Stress, burn-out en reïntegratiecoaching

In onze huidige samenleving wordt veel van ons gevraagd, zowel op het werk, tijdens de studie of thuis ligt de lat vaak hoog. We ‘moeten’ zoveel: voortdurend bereikbaar zijn, een overvolle inbox, hoge werkdruk, met minder mensen meer werk verzetten, zware verantwoordelijkheden, voortdurende veranderingen, doorgedreven digitalisering, veeleisende klanten of leidinggevenden…er zijn veel stressbronnen in ons leven.

Stress ontstaat als je denkt dat er meer van je gevraagd wordt dan je aankunt.

Langdurige stress kan leiden tot spanningsklachten en burn-out.

Je voelt je letterlijk opgebrand, er is geen energie meer, je bent prikkelbaar, vermoeid, twijfelt aan jezelf en krijgt allerlei lichamelijke klachten. Je wil enkel rust en van vrije tijd kan je nog amper genieten. Preventie, tijdig ingrijpen en opvolging zijn heel belangrijk.

Als je je herkent in deze symptomen is een consultatie bij je huisarts de eerste stap. De arts kan dan de nodige onderzoeken doen en een diagnose stellen.

Van daaruit kan de begeleiding multidisciplinair gestart worden. Een burn-out heeft effect op zowel mentaal, fysiek, emotioneel als sociaal vlak. Begeleiding en herstel is dan ook op deze verschillende terreinen nodig.

Meeander-marianne-de-geyter-Stress-burn-out-depressie-reïntegratiecoaching

Wat is stress en burn-outcoaching?

Het is een intensieve begeleiding gericht op:

• Herstel en herwinnen van energie
• Verhogen van veerkracht en vitaliteit
• Verantwoorde terugkeer naar werk

Wat komt aan bod?

• Analyse van het klachtenpatroon en de oorzaken van stress
• Werken aan herstel van energiebalans en fysieke conditie
• Leren doseren van energie
• Inzicht krijgen in jouw stressbronnen
• Zicht krijgen in belemmerende (oude) patronen, overtuigingen en waarden
• Kerntalenten ontdekken en uitdagingen bekrachtigen
• Optimalisatie van het sociaal functioneren: hulp vragen, grenzen stellen
• Tijd voor levensvragen die zich opdringen
• Eigen werk, aangepaste functie of ander werk?
• Terugvalpreventie en opvolging

Meeander-marianne-de-geyter-Stress-burn-out-depressie-reïntegratiecoaching-antwerpen

MeeAnder aanpak

We starten steeds met een oriënterend gesprek en daarna gemiddeld 10 tot 15 sessies, van uitval tot volledige re-integratie en opvolging. Re-integratie-coaching kan ook op de werkvloer.

Plan hier jouw afspraak. Mail Marianne@meeander.be of bel me gerust 0475/204890