Emotion Focused Counseling

Wanneer je uit balans bent geraakt door gebeurtenissen in je leven, kan Counseling helpen om:  opnieuw in evenwicht te geraken, te verhelderen, te verwerken en te veranderen.

Vanuit een fundamenteel vertrouwen in jouw groei- en veerkracht gaan we samen op weg, zonder oordeel, met respect voor jouw situatie, je eigenheid en tempo.

Ik werk vanuit een evidence based experiëntiële, emotiegerichte visie (EFT) waarbij jouw beleving en emoties centraal staan. Emoties zijn de drijvende kracht in ons leven en de sleutel tot effectieve verandering.

De rode draad in mijn aanpak  is het authentiek, aandachtig en warm aanwezig zijn in het hier en nu.

Meeander-marianne-de-geyter-Emotion-Focused-Counseling

• Zingevingsvragen
• Keuzes maken
• Zelfvertrouwen
• Perfectionisme
• Spanningen in relaties
• Grenzen stellen
• Gevoel van ‘vast’ zitten

Vertrouwen en veiligheid zijn onmisbaar, dus is het belangrijk om elkaar te leren kennen.

Hoe gaat MeeAnder te werk?

  1. Jouw verhaal is de start
  2. We verkennen samen waar je vraag écht om gaat
  3. Samen onderzoeken we wat jij nodig hebt
  4. Met mildheid buigen we oude patronen en blokkades om zodat je opnieuw kan gaan schitteren