Coaching

Coaching gaat over het ontwikkelen van mogelijkheden en is gericht op duurzame verandering.

We stemmen daarbij af op jouw kwaliteiten en idealen, creëren bewustwording en pakken samen interne belemmeringen aan zodat jouw doelen kunnen gerealiseerd worden.

Vanuit reflectie, spiegeling en liefdevolle confrontatie zetten we onze coachrelatie in als hefboom tot verandering. Denken, voelen, willen en handelen zijn vaste ingrediënten op dat speelveld.

meeander-coaching-executive-coaching-business-coach-life-coach-antwerpen

Executive Coaching

In deze trajecten staan we managers en leidinggevenden bij in het ontwikkelen van ‘moedig’ leiderschap. De coach is jouw ‘kritische vriend’ die in een veilige en discrete leeromgeving jou ondersteunt om jouw taak als leidinggevende met bezieling én richting waar te maken.

• Leer je eigen stijl van leidinggeven kennen en optimaliseren
• Krijg inzicht in jezelf, je communicatie en je effect op anderen
• Leer om de verantwoordelijkheid te laten waar én bij wie ze thuishoort
• Laat je medewerkers, je team zelf in beweging komen
• Focus op taak én relatie

Coaching van medewerkers

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal voor elke organisatie. De meerwaarde van coaching staat niet meer ter discussie.

Tijdens deze trajecten worden medewerkers op de werkvloer begeleid en gestimuleerd om hun eigen potentieel ten volle te benutten, eigen leiderschap op te nemen en zelfsturing te bevorderen.

• Ondersteuning bij een nieuwe functie, nieuwe verantwoordelijkheden
• Leren prioriteiten stellen
• Herintreden na burn-out of preventie
• Zelfvertrouwen en assertiviteit
• Omgaan met druk
• Constructief communiceren en omgaan met conflict

 Als organisatie kan je voor je medewerkers een coachpakket bestellen dat flexibel kan ingezet worden naargelang de nood en behoefte.